Javascript Menu by Deluxe-Menu.com

On Sunday January 29, 2017, parishioners at Saint George Serbian Orthodox Church in Cincinnati Ohio celebrated one of most joyous slavas for Serbs throughout the world, Saint Sava Day.

Divine Liturgy began at 10:30 am, and Fr. Petar Petrovic had his faithful helpers in the altar: Veljko Uverici, Marko Petrovic, Jovan Petrovic and Alex Stanisic, who also read the Epistle. Marko Petrovic led the church congregation reading the Creed. Also during Divine Liturgy, Sofia Stanisic read a detailed dialogue about the life of Saint Sava, his historical significance amongst Serbs, and the lasting contributions and legacy of this important saint. Fr. Petar welcomed all the children in front of the altar where he blessed the kolach. Kumovi for 2017 were Predrag and Danijela Peric with their children. After the kolach was blessed and cut, Fr. Petar obliged and asked the crowd, “Who will be kumovi for next year’s Saint Sava celebration?” and Veljko and Gordana Uverici with their children graciously volunteered, almost immediately.

After Divine Liturgy, the entire church crowd met downstairs in the church hall for a delicious lunch prepared by Kumovi, Predrag and Danijela Peric and their children. As is custom on this celebratory day, the children all recited poems in English and Serbian, mostly about the life and legacy of holy Saint Sava. The children’s program was coordinated by Dr. Slobodan and Eileen Stanisic, who also provided fun gifts for all the children. This was such and festive day for everyone who attended. Fr. Petar encouraged all parents to continue to educate their children about the significance of this day and to accept responsibility to live according to the teachings of Saint Sava.

Article by Joshua Savage

ПРОСЛАВА СВЕТОГА САВЕ У СИНСИНАТИ, ОХАЈО 

У недељу 29. јануара 2017.г. парохијани  Српске Православнеу Цркве Светога Ђорђа у   Синсинати Охајо прославили су једну од најрадоснијих слава  за Србе широм света, Светога Саву. Света Литургија је почела у 10:30 часова а прота Петар Петровић је имао своје верне помагаче у олтару: Вељко Уверићи, Марко Петровић, Јован Петровић и Алекс Станишића, који је читао апостол. У наставку свете Литургије Марко Петровић је прочитао Символ Вере.Такође, током Свете Литургије, Софија Станишић прочитала  детаљан реферат о животу Светог Саве, његовом историјском  значају  за Србе, и трајном доприносу  и наслеђу  овог важног свеца. Прота Петар је поздравио сву децу у Цркви где је такође благосиљао и пререзао славски Колач. Кумови за 2017.годину  су били Предраг и Данијела Перић са својом децом. После благосиљања и резања славског колача, Прота Петар је пристне упитао, "Ко ће се прихватити  кумства  за Светосавску Прославу следеће године?" Вељко и Гордана Уверићи са својом децом су се одмах великодушно и добровољно, прихватили кумства.

После Свете Литургије, сви присутни су се преселили у црквену салу где су кумови  Предраг и Данијела Перић и њихова деца припремили  укусан ручак. Као што је обичај на овом свечаном дану, сва деца су рецитовала своје песме на енглеском и српском језику, углавном о животу и наслеђу Светог Саве. Дечијим  програмом је координирао др. Слободан и Ајлин Станишић, који су такође припремили лепе  поклоне за сву децу. Био је то тако диван и свечан дан за све који су присуствовали. Отац Петар је позвао све родитеље да наставе да образују своју децу о значају овог дана и да прихвате одговорност да живе у складу са учењима Светог Саве.

Припремио за штампу

Ђашуа Савић

 

Gallery of Photos

(7 images)


Share This:< PreviousNext >
You might also like:
  Powered by Orthodox Web Solutions

Home | Back | Print | Side