Restoring Hope History & Future - Phase II begins

According to Architect S. Don Zivkovic of Zivkovic & Connolly Architects P.C., Project Executive for the rebuilding effort of the grand and historic landmark church, St. Sava Cathedral in New York City, on Friday, December 22, 2017, the erection of the scaffolding, required for the removal of the severely damaged Caen Stone, is presently under way. It is expected to be fully in place by our Orthodox Christmas in 2018, after which the Caen-stone removal will commence. Caen is the limestone, which comprised the interior finishing layer of stone of the resplendent Neo-Gothic St. Sava Cathedral.

According to BKSK Architects in their article, “Our neighbor, the Cathedral of St. Sava”, the Cathedral’s architect, Richard Upjohn, “...chose pure, honest materials that showcased the artisans’ craft—hand-carved trusses and hand-dressed Caen (pronounced “kahn”) limestone, which covered the entire interior and was the cause of cost overruns. It was worth it; the interior has been widely considered to be Upjohn’s masterpiece” (http://easterndiocese.org/news_171010_1.html). Therefore, special care will be taken to attempt to preserve a section of the interior limestone wall where the original altar frescoes, executed in sienna and gold tracery, have been been fused into Caen Stone by the shear intensity of the fire.

Phase I of the Rebuilding effort, consisted of a painstaking four and a half week hand clean up of the debris, which remained after the tragic fire on Easter, May 1, 2016 devastated the Cathedral. G.P.J. O'Donoghue Contracting Corporation successfully executed this initial phase of the rebuilding effort, in near archeological fashion, with constant monitoring of the Cathedral walls for stability. The diligence of their work can be tangibly demonstrated in the fact that every piece removed under the floor of the altar apse was not only removed by hand, but individually hand cleaned. With gratitude to God, among other other items discovered, in various degrees of having been affected by the raging inferno, a silver icon of the Theotokos was recovered – untouched by the devastation!

Importantly, the holy relics were also found during this meticulous cleaning process. These relics of holy martyrs, used for the consecration of an altar table, were discovered completely unscathed by the fire, as they had been properly sealed into a consecration stone. The holy table was constructed of white marble and traditionally designed with five pillars: four corner pillars and a fifth center pillar, which upheld the consecration stone. These same relics, encased in the consecration stone, God-willing, will be sealed into the new altar table on the day of the church’s eventual consecration. The original altar table was designed and donated by Canon Edward N. West, Episcopal priest, author and Canon Sacrist at the Cathedral of Saint John the Divine in New York City, in memory of his parents. 

Through your continued prayers, interest and donations, the restoration of hope, history and future of the St. Sava Cathedral and its community in New York City will, indeed, become a reality!

Bishop +Irinej

Повратити наду, сачувати историју и обезбедити будућност: почела друга фаза обнове Саборног храма Светог Саве у Њујорку

Према речима архитекте Дона Живковића из Живковић и Коноли архитектонске фирме, предводиоца радова историјског и јединственог пројекта обнове велелепног, историјског споменика културе, Саборног храма Светог Саве у Њујорку, у петак 22. децембра 2017. године, почело је постављање скела, неопходних за уклањање оштећеног декоративног камена. Очекује се да скеле буду постављене до Божића 2018. године. Одмах потом наставиће се са уклањањем украсног камена кречњака, којим су били обложени унутрашњи зидови велелепног неоготског Саборног храма Светог Саве.

На основу чланка ”Наш сусед Свети Сава” који је издала БКСК архитектонска фирма, која се налази у близини храма, ахритекта Саборног храма Ричард Апџон, ”... изабрао је чист, аутентичан материјал који представља уметнички рад – руком отесаних греда и руком клесаног кречњака, којим је прекривена цела површина унутрашњих зидова, допринели су високој цени овог пројекта. Овај трошак је био вредан јер се овај детаљ сматрао Апџоновим ремек делом” (http://easterndiocese.org/news_171010_1.html). Због овога посебна пажња биће поклоњена покушају да се сачува део унутрашњег декоративног камена у олтару где су биле оригиналне олтарске фреске, уоквирене златном бордуром, коју је ватра спојила са украсним каменом.

Прва фаза се састојала од врло мукотрпне четири и по седмице чишћења шута, наноса који је створен после трагичног пожара на Ускрс 1. маја 2016. године који је уништио Саборни храм. О’Донахју грађевинска фирма је успешно извела ову почетну фазу обнове храма, скоро археолошким захватом, пазећи истовремено на стабилност зидова храма. Посвећеност радника ове фирме може се илустровати чињеницом да су радници не само део испод олтарске апсиде уклонили ручно већ су и сваки камен очистили. Са захвалношћу Богу, између осталих значајних детаља који су запажени и који су у различитoм степену очувани у пламену, сачаувана је сребрена Богородичина икона, потпуно неоштећена. Особито је важно да су, у овом веома опрезном процесу чишћења, такође пронађене свете мошти. Ове мошти мученика, чуване овде од освећења, пронађење су потпуно неоштећене јер су биле запечаћене у освећеном камену. Свети престо је био сачињен од белог мермера и постављен на пет стубова: четири стуба на угловима и пети у центру, држали су освећени олтарски престо. Ове исте мошти, постављене у освећени камен, ако Бог да, биће опет стављене у престо приликом освећења цркве. Оригинални престо је поклонио Канон Едвард Вест, епископални свештеник, аутор и канон еклисијарх у Катедралној цркви Светог Јована Богослова у Њујорку, за покој душа својих родитеља.

Вашим истрајним молитвама, интересовањем и прилозима, настојање да се поврати нада, сачува историја и обезбеди будућност Саборног храма Светог Саве и њене заједнице у Њујорку, постаће стварност.

Епископ +Иринеј

Media
image
Scaffolding being erected outside of St. Sava

Photo Gallery - Phase I

(9 images)


Share This:


CONTACT INFO:

 

Diocese of Eastern America

65 Overlook Circle
New Rochelle, NY 10804

 

E-mail: diocese@easterndiocese.org 

 

Office & Residence: 

(914) 633-9000 - (914) 633-9009