The 19th Annual Orthodox Youth and Camp Workers Conference in Phoenix, Arizona

“Children are not our future – they are our present!”


By the grace of God, on the twenty-third and twenty-fourth of January, at St. Sava Serbian Orthodox Church in Phoenix, Arizona, Orthodox youth workers from various jurisdictions and the entire country were gathered at the 19th Annual Orthodox Youth and Camp Workers Conference. Participants of the conference were honored to partake in the six keynote sessions followed by table discussions. The conference consisted of four speakers and presenters: Fr. Josiah Trenham, Gabrielle Otte, Dr. Eugenia Constantinou, and Jonathan Ignatius Green. 

 

On Thursday, Dr. Eugenia began the conference with a presentation concerning the Bible and Church Fathers in Youth Formation followed by a panel presentation and discussion. That evening, the faithful gathered in the Church and together sang an akathist for our Orthodox Youth. Following the akathist and a delicious dinner prepared by the hosts, Jonathon Ignatius Green presented his documentary film “Social Animals” to spread awareness of the dangers of social media within the lives of our teenagers.  

 

On Friday morning, Gabe Otte, Chief Executive Officer of Freenome and a devout Orthodox Christian spoke about recovering from failure and our role as youth leaders within the world. During the second session, Fr. Josiah Trenham, parish priest and father of ten children, spoke about the challenges of the digital age and helping our youth to resist the radical social agenda. 

 

The Orthodox Church in America needs to dive into the depths of Orthodoxy and articulate a new – based on the Scriptures, the Fathers of the Church, the Divine Services, the Holy Fathers and Mothers throughout history as well as this present day – a deliberate path forward in genuinely developing a current, effective, Orthodox approach to Youth Formation, that will address the unique needs and circumstances of Orthodoxy in America. My participation was made possible by the blessings of His Grace Irinej, the Bishop of the Serbian Orthodox Diocese of the Eastern America and the support of the Christian Education Department of the Serbian Orthodox Diocese of the Eastern America. 

 

Nebojsa Varagic

Post-graduate Student

St. Vladimir's Orthodox Theological Seminary 

New York

 

 

 

19. свеправославна конференција за омладинце и волонтере при камповима одржана у Фениксу, Аризона

 

„Деца нису наша будућност - она ​​су наша садашњост!“

 

Милошћу Божијом, двадесет трећег и двадесет четвртог јануара, 2020.године, у Српској православној цркви Светог Саве у Фениксу, Аризона, сабрали су се православни омладински радници из различитих јурисдикција и из целе земље на 19. православној конференцији за раднике при камповима и омладинским секцијама. Учесници конференције имали су част да учествују у шест главних сесија, које су биле праћене дискусијама. Конференцију су чинила четири предавача и излагача: свештеник Јосија Тренхам, Габријел От, др Евгенија Константину и Игњатије Грин.

 

У четвртак, др. Евгенија је конференцију започела презентацијом која се односила на Свето Писмо и Свете Оце при образовању младих, након чега је уследила панел-дискусија и расправа. Те вечери верници су се окупили у храму и заједно отпевали акатист за нашу православну омладину. Након акатиста и укусне вечере коју су приредили домаћини, Игњатије Грин представио је свој документарни филм "Друштвене Животиње" како би ширио свест о опасностима друштвених медија у животу тинејџера.

 

У петак ујутро, Габријел От, извршни директор Фринома и верујући православни хришћанин, одржао је предавање о опоравку од неуспеха и о улози младих лидера у свету. Током другог заседања, о. Јосија, парохијски свештеник и отац десеторо деце, говорио је о изазовима дигиталног доба и о пружању помоћи омладини да се одупре радикалној друштвеној агенди.

 

Православна црква на северно-америчком континенту мора да зарони у дубине православља и артикулише вест засновану на Светом Писму, Светим Оцима, Божанским службама, Светим Оцима и Мајкама током историје, као и овог данашњег дана - смишљен пут напред у истинском развоју тренутног, ефикасног, православног приступа формирању младих, који ће се бавити јединственим потребама православља у Америци. Учешће на конференцији је било омогућено благословом Његовог Преосвештенства Владике Иринеја, Епископа источноамеричког и подршком Одељења за Верску Наставу српске православне Епархије источноамеричке.

 

Небојша Варагић

постдипломац при високошколској теолошкој установи 

Свети Владимир у Њујорку

Photo Gallery

(9 images)


Share This:< PreviousNext >
You might also like:

CONTACT INFO:

 

Diocese of Eastern America

65 Overlook Circle
New Rochelle, NY 10804

 

E-mail: diocese@easterndiocese.org 

 

Office & Residence: 

(914) 633-9000 - (914) 633-9009