UNESCO WORLD CULTURAL HERITAGE IN SERBIA – INTERNATIONAL PHOTOGRAPHY COMPETITION

 

The Competition invites photographers from all over the world to submit photographs depicting the world cultural heritage of Serbia as designated by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO).

 

Between October 25, 2021 and December 30, 2021, we are accepting original photographs that are inspired by: a) landmarks that are declared UNESCO World Heritage Sites of Serbia: medieval monasteries Studenica and Stari Ras with Sopoćani, Serbian medieval monuments in Kosovo and Metohija - monasteries Visoki Dečani, Patriarchate of Peć, Gračanica and church Our Lady of Ljeviš, the Gamzigrad / Felix Romuliana landmark from classical antiquity and unique tombstones specific to this part of the world known as stećci; b)  Serbian traditions that found their place on the UNESCO list of Intangible Cultural Heritage of Humanity: Slava, Kolo and Singing to the accompaniment of the gusle; and c) Serbia’s documentary heritage that has been inscribed in UNESCO Memory of the World register.  

 

Before entering, please read submission guidelines.  For more information about UNESCO world cultural heritage of Serbia, visit our HERITAGE page.  We look forward to seeing YOUR depiction of the rich cultural tapestry of Serbia!   ​

1st Prize: $1000 · 2nd Prize: $500 · 3rd Prize: $300

Finalists will have their work featured in our exhibit and catalogue

 

Deadline December 30, 2021

СВЕТСКА КУЛТУРНА БАШТИНА СРБИЈЕ - МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ У ФОТОГРАФИЈИ

 

Конкурс позива фотографе из целог света да доставе своје фотографије које приказују светску баштину Србије именовану од стране Уједињених Нација за Образовање, Науку, и Културу (UNESCO).

 

Између 25. октобра 2021. и 30. децембра 2021. прихватамо оригиналне фотографије које су инспирисане: а) знаменитостима у Србији које су проглашене UNESCO-вом светском баштином: средњовековни манастири Студеница и Стари Рас са Сопоћанима, средњовековни споменици на Косову* (манастири Високо Дечани, Пећка патријаршија, Грачаница и црква Богородице Љевишке), локација Гамзиград / Феликс Ромулијана из периода античког Рима и јединствени надгробни споменици специфични за овај део света познати као Стећци; б) српске традиције које су нашле своје место на UNESCO-вој листи нематеријалног културног наслеђа човечанства: Слава, Коло и Певање уз пратњу гусли; и в) документарно наслеђе Србије које је уписано у UNESCO-в регистар ,,Памћење света.”

 

Очекујемо ВАШ приказ богате културне баштине Србије!
artexchangeinc.org

 

*Простор Косова и Метохије је тренутно под управом УМНИК-a, у складу са Резолуцијом 1244 Савета безбедности УН.

 

1. награда: US$1000 · 2. награда: US$500 · 3. награда: US$300

Изабрани радови ће бити представљени на изложби и у каталогу

 

Рок за слање фотографија 30. December 2021


Share This:< PreviousNext >
You might also like:

CONTACT INFO:

 

Diocese of Eastern America

65 Overlook Circle
New Rochelle, NY 10804

 

E-mail: diocese@easterndiocese.org 

 

Office & Residence: 

(914) 633-9000 - (914) 633-9009