ANA AND VLADE DIVAC FOUNDATION CELEBRATES 15TH ANNIVERSARY

We have supported more than one million people through various humanitarian and development projects, with focus on helping refugees and displaced persons, supporting farmers, youth projects and economic empowerment of the most vulnerable groups. The Foundation has also been committed to the promotion of gender equality, as well as to the strategic development of philanthropy and fostering of a culture of giving, in line with our mission of equal and tolerant society.

 

“This is the result of the commitment of a great number of people with whom we invest energy and love in every project. I am happy and proud that we have supported more than a million people together so far. Through the Foundation’s work, I have met many wonderful people who, with their generosity, change the lives of people around them and inspire me and all of us in the Foundation,” Ana Divac, founder and president of the Foundation’s Management Board said.

 

Thanks to the growth in the number of donors and partners, over the past 15 years we have provided 770 housing solutions for refugees and displaced persons, and vulnerable families throughout Serbia, providing new homes for more than 3,000 people. We are particularly proud of the bridge over the Banjska River that was built, a bridge that has changed the lives of 500 inhabitants living in seven villages of Kuršumlijska Banja.

 

In addition, the Foundation is continuously investing in the improvement of the healthcare system in Serbia, and 26 healthcare facilities have been reconstructed and equipped over the past decade. We have completely renovated and equipped the daily healthcare center for cancer patients in Kruševac, and we have not forgotten our citizens in Kosovo and Metohija - help has reached the hospital in Kosovska Mitrovica, which received a state-of-the-art biochemical analyzer.

 

“My mission is always the same, and that is to help as many people as possible. This is possible only with the support of all those who have become part of our team over the past 15 years. We are proud for having an increasing number of donors and partners every year, which shows that we have proven ourselves trustworthy and that we share the same values,” Vlade Divac, Foundation’s founder highlighted.

 

Following our mission of continuous improvement of the conditions for high-quality growing up of children and young people, the Foundation reconstructed and equipped 285 educational institutions and awarded 557 student scholarships. Together with a group of expat donors, we supported more than 1,000 students of the non-profit school for retraining people for jobs in IT sector, and 624 of them have found jobs or internships in the IT field.

 

Since the inception, we have been working to improve society in Serbia through the improvement of the quality of life of the most vulnerable social groups: through economic empowerment and promoting employment. 1,309 agricultural homesteads and small businesses received support and financial assistance, enabling them to start or improve their business operations, and nearly 700 civil society organizations were supported through various development projects.

 

“I would like to thank all partners in the country and abroad, the media and donors for trust and support you have been giving us for 15 years,” director Ana Koeshall said, presenting the results of the Ana and Vlade Divac Foundation’s work.

 

For the fifth time, the Divac Foundation gave the award for outstanding contribution to the development of philanthropy in Serbia. This year, this prestigious award was posthumously awarded to Aleksandra Vesić for decades of contributions to philanthropy and civil society development in Serbia. Among the previous recipients of this prestigious award was the first recipient, His Grace Bishop Irinej of Eastern America.

 

More than 200 guests attended the anniversary celebration, including a great number of partners, donors, public figures, representatives of state and international institutions in Serbia, embassies and other associates of the Ana and Vlade Divac Foundation.

 

Source: www.divac.com


ФОНДАЦИЈА АНА И ВЛАДЕ ДИВАЦ ПРОСЛАВИЛА 15 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА

Захваљујући подршци 800.000 појединаца, 775 компанија и 130 организација, Фондација Ана и Владе Дивац је у протеклих 15 година усмерила више од 25 милиона долара за помоћ грађанима и грађанкама Србије.

 

Подржали смо више од милион људи кроз различите хуманитарне и развојне пројекте, са фокусом на помоћ избеглим и расељеним лицима, подршку пољопривредницима, омладинским пројектима и економском оснаживању најугроженијих група. Фондација је, такође, била посвећена унапређењу родне равноправности, као и стратешком развоју филантропије и неговању културе давања, у складу са нашом визијом равноправног и толерантног друштва.

 

,,Ово је резултат посвећености великог броја људи са којима улажемо енергију и љубав у сваки пројекат. Срећна сам и поносна што смо до сада заједно подржали више од миллион људи. Кроз рад Фондације упознала сам много дивних особа које, својом племенитошћу, мењају животе људи око себе и инспиришу мене и све нас у Фондацији”, рекла је Ана Дивац, оснивачица Фондације и председница УО.

 

Захваљујући расту броја донатора и партнера, у протеклих 15 година смо обезбедили 770 стамбених решења за избегла и расељена лица, те угрожене породице широм Србије, обезбеђујући нови дом за више од 3.000 људи. Посебно смо поносни на изграђени мост преко Бањске реке, који је променио живот за 500 становника који живе у седам села Куршумлијске Бање.

 

Фондација константно улаже и у унапређење здравственог система у Србији, те је током протекле деценије реконструисано и опремљено 26 здравствених установа. У потпуности смо обновили и опремили дневну болницу за онколошке пацијенте у Крушевцу, а нису заборављени ни наши грађани и грађанке на Косову и Метохији, те је помоћ стигла и до болнице у Косовској Митровици, која је добила најсавременији биохемијски анализатор.

 

„Моја мисија је увек иста, а то је да помогнем што већем броју људи. То је могуће само уз подршку свих оних који су током протеклих 15 година постали део нашег тима. Поносни смо што сваке године имамо све већи број донатора и партнера; то нам је показатељ да смо оправдали њихово поверење и да делимо исте вредности“, истакао је Владе Дивац, оснивач Фондације.

 

Пратећи нашу мисију константног унапређења услова за квалитетно одрастање деце и младих, Фондација је реконструисала и опремила 285 образовних установа и доделила 557 ученичких стипендија. Заједно са групом донатора из дијаспоре подржали смо више од 1000 полазника и полазница бесплатне школе за преквалификацију у ИТ сектор, а њих 624 нашло је посао или праксу у ИТ области.

 

Од самог оснивања радимо на томе да унапредимо друштво у Србији кроз побољшање квалитета живота најрањивијих друштвених група: економским оснаживањем и подстицањем запошљавања. Подршку и финансијску помоћ добило је 1.309 пољопривредних газдинстава и малих бизниса чиме је омогућено покретање или унапређење њиховог пословања, а кроз различите развојне пројекте подржано је скоро 700 организација цивилног друштва.

 

„Захваљујем се свим партнерима у земљи и дијаспори, медијима и донаторима на поверењу и подршци коју нам пружате већ 15 година“, рекла је директорка Ана Кошел, представљајући резултате рада Фондације Ана и Владе Дивац.

 

По пети пут Фондација Дивац доделила је награду за изузетан допринос развоју филантропије у Србији. Ове године, ово престижно признање постхумно је додељено Александри Весић за вишедеценијски допринос филантропији и развоју цивилног друштва у Србији. Међу досадашњим добитницима ове престижне награде био је и први добитник, Његово Преосвештенство Епископ источноамерички Г. Иринеј.

 

Свечаној прослави присуствовало је више од 200 званица, међу којима велики број партнера, донатора, јавних личности, представника државних и међународних институција у Србији, амбасада и других сарадника Фондације Ана и Владе Дивац.

 

Извор: www.divac.com

Share This:< PreviousNext >
You might also like:

CONTACT INFO:

 

Diocese of Eastern America

65 Overlook Circle
New Rochelle, NY 10804

 

E-mail: diocese@easterndiocese.org 

 

Office & Residence: 

(914) 633-9000 - (914) 633-9009