KUD SRPSKI BISER CELEBRATES FEAST DAY - SYNAXIS OF THE HOLY ARCHANGEL MICHAEL

On Sunday, November 20, 2022, the folklore group "Serbian Pearl" celebrated its Feast Day - Slava, Synaxis of the Archangel Michael.

 

For four decades, this cultural and artistic association has successfully represented our Serbian culture in Florida, and throughout America and Canada with its performances.

 

The folklore group "Serbian Pearl" was founded in 1982, by the founder and teacher Milan Simić, and with the wholehearted help of our Church and its other valuable teachers: Milena Pajić, Veljka Bajšanski, Mira Ljačić and others.

 

The great success of the past decade was achieved with the help and cooperation of CAA "Talija" from Belgrade. The Talia Cultural Arts Association enjoys a great reputation for its performances throughout America, especially in St. Petersburg, Florida.

 

On the occasion of this jubilee and the celebration of the 40th anniversary of the "Serbian Pearl", we are planning to host a Folklore Festival on February 18, 2023.

 

The Slava celebration is an extremely joyful day in the parish of St. Sava, the celebration began with prayers in the church. The beauty of the Divine Liturgy was contributed by the participation in the service of the youth in traditional costumes, as well as the singing of the church choir.

 

After the service, the Feast Bread - Kolač, made by Protinica Marija Stojanović, was blessed in the church hall. A meal was prepared by the kindness of parents whose children dance folklore, and the Slava host gave a substantial financial contribution on this occasion. For the following year, Jovan and Vedrana Vuković and their family will be the hosts.

 

After lunch, father Dragan congratulated the Slava host Dragana Mosier, the folklore board, choreographers, children, youth, and all parents, together with all who wished them success in their work.

 

This year, in addition to folklore performances, a newly founded singing group also performed, which enhanced the program. The program ended with awarding recognition to the most prominent members of Folklore.

 

God grant them many years!


КУД ,,СРПСКИ БИСЕР” ПРОСЛАВИЛА КРСНУ СЛАВУ - САБОР СВ. АРХАНГЕЛА МИХАИЛА

У недељу, 20 новембра 2022. године, Фолклорна група “Српски Бисер” је прославила своју Славу, сабор Св. Архангела Михаила – Аранђеловдан.

 

Ово културно уметничко друштво већ четири деценије успешним радом пеставља наш народ и културу на Флориди, а и широм Америке и Канаде својим наступима.

 

Фолклорна Група цркве Св. Саве “Српски Бисер” је основана 1982. године заузимањем оснивача и учитеља Милана Симића, а уз свесрдну помоћ ове Црквено-школске Општине и осталих вредних њених учитеља Милене Пајић, Вељке Бајшанског, Мире Љачић и других.

 

Велики успех протекле деценије је постигнут захваљујући помоћи и сарадњи са КУД “Талија” из Београда. Културно уметничко друштво Талија ужива велики углед у својим наступима широм Америке а нарочито у Сент Питерсбургу на Флориди.

 

Поводом овог јубилеја и прославе 40 година постојања Српског Бисера, планирано је да се одржи Фестивал Фолколора 18 фебруара 2023. године.

 

Слава Фолклора је изузетно радостан дана у парохији Св. Саве. Како и доликује правим светосавцима и ова прослава је почела молитвеним сабрањем у цркви. Лепоти Литургије допринело је учечешће у служби омладине у традиционалним ношњама, као и појање црквеног хора.

 

Након службе, у црквеној сали пререзан је славски колач који је направила протиница Марија Стојановић. Богата трпеза је била спремљена добротом родитеља чија деца играју фолклор, а кума Славе је овом приликом дала знатан новчани прилог. За наредну годину, да буду домаћини пријавили су се Јован и Ведрана Вуковић са породицом.

 

Месни парох, о. Драган, је после ручка честитао славу куми славе Драгани Мосиер, Одбору фолклора, кореографима, деци, омладини као и свим родитељима, и пожелео успех у њиховом раду.

 

Ове године поред наступа фолклора, наступило је и новоосновано певачко друштво, које је улепшало програм. Програм је завршен доделом признања најистакнутијим члановим Фолклора.

 

Живели на многа љета!


Photo Gallery

(19 images)


Share This:< PreviousNext >
You might also like:

CONTACT INFO:

 

Diocese of Eastern America

65 Overlook Circle
New Rochelle, NY 10804

 

E-mail: diocese@easterndiocese.org 

 

Office & Residence: 

(914) 633-9000 - (914) 633-9009