ARCHPASTORAL VISIT TO JOHNSTOWN, PA

Blessed is he who comes in the name of the Lord!

 

How wonderful is the day in the Lord when the people of God gather for the Holy Liturgy together with their Bishop, performing the Holy Offering! 

 

On 04.21.2024, in the 5th week of the Honorable Fast dedicated to the great God-pleaser Mary of Egypt, who shone as an example of fasting and asceticism to our Church, we had the opportunity to host His Grace, our Bishop Irinej, and spend the day in liturgical prayer with him. 

 

Truly, this wonderful event made our church the center of our Diocese and Serbian Orthodoxy in this part of the distant continent for one day. It is yet another proof that the Church of God transcends space and time, and love's sacrifice overcomes all barriers, telling us loudly that the fullness of the Church is where its Bishop is, and that he is the icon of Christ, the center of the Holy Eucharist which is the heart of the Holy Liturgy, where everything is gathered and offered!

 

 After the Divine Liturgy of St. Basil the Great and the very inspiring sermon of the Bishop, the prayerful stay in our parish extended into the evening, where together with the clergy of our parish, we celebrated the Great Lenten Vespers. 

 

Just like in the Ancient Church during the time of St. Antinogen of Cappadocia, we offered the evening prayer of gratitude for the pleasant evening light, which illuminates creation and represents the comfort and joy of the light of the Most Holy Trinity, leading us from all the trials and sufferings of our Savior into the one true, eternal Light, the Light of Resurrection and the knowledge that He is the only Truth and Life! The only path of God-knowledge that exists and that we can follow is illuminated solely by the liturgical (Eucharistic) light; everything else is dark alleys and pitfalls!

 

 We can say that what corrects our vision and experience of the world and our salvation is viewing it through the Holy Eucharist and following our Bishop and the wonderful clergy of our Church who are entrusted to us. 

 

After the evening service, we listened to a wonderful lecture on repentance by Father Stefan Djoric, the priest of Monroeville, and then, during the Agape, the Love Feast, we shared conversations and experiences of the work and life of our parishes.

 

 Truly, we all parted spiritually richer than before our meeting!

 

 May the Lord multiply all gifts, strengthen us all, and lead us to His Glorious Resurrection!

 

 Thanks to our dear Bishop, to our Dean, wonderful priests, and the people of our Holy Church!


Благословен који долази у име Господње!

 

Како је диван дан у Господу када народ Божији сабран на Светој Литургији заједно са својим Епископом, врши Свети Принос! 

 

Дана 04.21.2024 у 5 недељу Часног поста посвећеној великој Божијој угодници Марији Египћанки, која је својим животом засијала као пример поста и подвига Цркви својој, имали смо прилику да угостимо нашег Преосвећеног Владику Иринеја и литургијски и молитвено проведемо дан са њим. 

 

Заиста, овим дивним догађајем наш храм је на један дан био центар наше Епархије и срспког православља на овом дјелу далеког континета. To jе још један доказ да Црква Божија све надилази, и простор и време, а жртва љубави премошћава све јазове и препреке, говорећи нам гласно, да је  пуноћа Цркве тамо где је њен Епископ, и да је он икона Христова, центар Свете Евхаристије која је срце Свете Литургије у коме се све сабира и све приноси! 

 

Након одслужене Литургије Светог Василија великог и веома испиришуће проповеди Владике, молитвени боравак у нашој парохији се продужио до вечери, где је заједно са свештенством нашег намјесништва, служио Великопосно Вечерње. 

 

Баш као у  Древној Цркви у времену Светог Антиногена Кападокијског, узнели смо вечерњу молитву благодарења за пријатну светлост вечерњу, која обасјава творевину и преставља утеху и радост светлости Пресвете Тројице која нас из свих мука и страдања нашег Спаситеља уводи у једину и истиниту, незалазну и невечерњу Светлост, Светлост Васкрсења и спознаје да је он једини Истина и Живот! Једини пут Богопознања који постоји и којим можемо ићи је обасјан једино Литургијском (Евхаристијском) светлошћу, све остало су мрачне стрампутице и провалије! 

 

Можемо речи да оно што исправља наше виђење и доживљај света и нашег спасења је поглед  кроз Свету Евхаристију и следовање нашем Епископу и дивном свештенству наше Цркве којима смо поверени. 

 

По вечерњем богослужењу, слушали смо дивно предавње о покајању оца Стефана Ђорића, пароха Монровилског, а потом уз Агапу,  Вечеру љубави, поделили разговор и искуства рада и живота наших парохија. 

 

Заиста могу рећи, растали смо се сви духовно богатији него пре нашег састанка! 

 

Нека би Господ све дарове умножио, нас све оснажио и у сусрет са Његовим Славним Васкрсењем привео! 

 

Хвала нашем драгом Владики, нашем Намсенику,  дивним свештеницима и  народу Цркве наше!


Photo Gallery

(10 images)


Share This:< PreviousNext >
You might also like:

CONTACT INFO:

 

Diocese of Eastern America

65 Overlook Circle
New Rochelle, NY 10804

 

E-mail: diocese@easterndiocese.org 

 

Office & Residence: 

(914) 633-9000 - (914) 633-9009